Kontakt

E-tjänster och blanketter

På den här sidan hittar du blanketter för att anmäla åtgärd eller ansöka om lov. Är du osäker på hur du ansöker om lov kan du se våra bygglovsguider.

Beställning av nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta

Blankett: Beställning av nybyggnadskartaPDF

Ansökan om bygglov/tidsbegränsat bygglov

E-tjänst/blanketter: Ansökan om bygglov, rivningslov och marklovlänk till annan webbplats
Mer information: Guide från Boverket, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterGuide från Boverket (lättläst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om marklov

E-tjänst/blanketter: Ansökan om bygglov, rivningslov och marklovlänk till annan webbplats
Mer information: Guide från Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om rivningslov

E-tjänst/blankett: Ansökan om bygglov, rivningslov och marklovlänk till annan webbplats
Mer information: Guide från Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av eldningsanläggning

Blankett: Anmälningsblankett för eldningsanläggningPDF

Anmälningspliktiga åtgärder

Blankett: Blankett för anmälningspliktiga åtgärderPDF

Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder

Blankett: Anmälningsblankett för bygglovsbefriade åtgärderPDF

Ansökan om förändring av fasadens utseende eller takmaterial

E-tjänst/blanketter: Ansökan om bygglov, rivningslov och marklovlänk till annan webbplats

Ansökan om bygglov för skylt och ljusanordning

E-tjänst/blanketter: Ansökan om bygglov, rivningslov och marklovlänk till annan webbplats

Anmälan eller ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde

Blankett: Anmälan eller ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområdePDF

Ansökan om strandskyddsdispens

Blankett: Ansökan om strandskyddsdispensPDF

Ansökan om förhandsbesked

Blankett: Ansökan om förhandsbeskedPDF

Ajourhållning av lägenhetsregistret

Blankett: Blankett för småbostadshusPDF, blankett för flerbostadshusPDF

Kontakt

Byggnadsinspektör

Fredrik Andersson
Tfn. 0271-570 42
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-29 14.26