Kontakt

Blanketter

På den här sidan hittar du blanketter för att anmäla åtgärd eller ansöka om lov. Är du osäker på hur du ansöker om lov kan du se våra bygglovsguider.

Beställning av nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta

Blankett: Beställning av nybyggnadskartaPDF

Ansökan om bygglov/tidsbegränsat bygglov

Blanketter: Ansökan om bygglovPDF, Teknisk beskrivningPDF
Mer information: Guide från Boverket, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterGuide från Boverket (lättläst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om marklov

Blankett: Ansökan om bygglovPDF
Mer information: Guide från Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om rivningslov

Blankett: Ansökan om bygglovPDF, Förslag på rivningsplanPDF
Mer information: Guide från Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av eldningsanläggning

Blankett: Anmälningsblankett för eldningsanläggningPDF

Anmälningspliktiga åtgärder

Blankett: Blankett för anmälningspliktiga åtgärderPDF

Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder

Blankett: Anmälningsblankett för bygglovsbefriade åtgärderPDF

Ansökan om förändring av fasadens utseende eller takmaterial

Blankett: Ansökan om bygglovPDF

Ansökan om bygglov för skylt och ljusanordning

Blankett: Ansökan om bygglov för skylt och ljusanordningPDF

Anmälan eller ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde

Blankett: Anmälan eller ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområdePDF

Ansökan om strandskyddsdispens

Blankett: Ansökan om strandskyddsdispensPDF

Ansökan om förhandsbesked

Blankett: Ansökan om förhandsbeskedPDF

Ajourhållning av lägenhetsregistret

Blankett: Blankett för småbostadshusPDF, blankett för flerbostadshusPDF

Kontakt

Byggnadsinspektör

Fredrik Andersson
Tfn. 0271-570 42
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-03 15.29