Kontakt

Fasadritning för anmälan om eldningsanläggning

En fasadritning visar byggnadens fasad sett rakt framifrån, inte i perspektiv.

Fasadritningen ska visa

  • Skorstenshöjd i förhållande taknock.
  • Val av material, (kan anges skriftligt).

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på…

  • Ritningarna ska vara skalenliga. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
  • Ange fasadernas väderstreck, exempelvis Fasad mot söder.

Exempel på fasadritning

Exempel på fasadritning

Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
E-post

Senast uppdaterad 2020-01-07 11.46