Kontakt

Planritning för anmälan om eldningsanläggning

En planritning är ett horisontellt snitt genom byggnaden.

Planritningen ska visa

  • Eldstadens placering på samtliga berörda våningsplan.
  • Eldstadens yttermått.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på…

  • Ritningarna ska vara skalenliga. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
  • Markera på planritningen vart sektionen är tagen, exempelvis från punkt A till punkt A = Sektion A-A.

Exempel på planritning

Exempel på planritning

Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
E-post

Senast uppdaterad 2020-01-07 11.46