Kontakt

Situationsplan för anmälan om eldningsanläggning

Vid Installation av eldstad behövs en situationsplan över fastigheten.

Situationsplanen ska visa

  • I vilken byggnad installationen planeras.

Skalan som ska användas är 1:400 eller 1:500.

Tänk på…

Ritningen ska vara skalenlig. I skala 1:400 är 1 cm på ritningen 4 meter i verkligheten respektive i skala 1:500 är 1 cm på ritningen 5 meter i verkligheten.

Exempel på situationsplan

Exempel på situationsplan

Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
E-post

Senast uppdaterad 2020-01-07 11.46