Kontakt

Överklagande

Vill du överklaga ett beslut som rör lov eller bygganmälan? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Om du vill överklaga ett beslut av miljö- och byggnämnden ska du skicka en skrivelse senast tre veckor efter att beslutet har mottagits. Skrivelsen ska ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Skrivelsen ska skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Miljö- och byggnämnden skickar sedan vidare beslut och ditt överklagande till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD)

MMD:s beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). För att kunna överklaga till MÖD krävs prövningstillstånd.

Ett beslut i MÖD är i de flesta fall inte överklagningsbart. I mycket sällsynta fall så kan deras beslut vara överklagningsbart till Högsta Domstolen (HD) om det t.ex. kan vara av betydande prejudikatintresse för hela riket, eller att ett grovt fel i tidigare domstolsprövning har begåtts.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-10-19 13.51

Tyck till om sidan