Kontakt

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta hjälper dig att se var du kan placera dina byggnader på fastigheten. Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, höjder, planinformation och ledningar.

Den färdiga nybyggnadskartan använder du som underlag när du gör en situationsplan till din bygglovsansökan.

Ärendets gång

Beställning

När du ska göra en nybyggnad, komplementbyggnad eller en tillbyggnad på din fastighet behöver du en nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta. Beställning av nybyggnadskartan kan du göra via e-tjänsten Beställning av nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att beställa en nybyggnadskarta brukar i de flesta fall vara det första steget i en bygglovsansökan.

Utredning

När beställningen har kommit in till kommunen börjar en tjänsteman utreda vilken typ av karta som behövs: en nybyggnadskarta eller en enkel nybyggnadskarta.

Om en detaljplan finns över fastigheten läggs den in i kartan. En detaljplan är ett dokument som styr mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt område. I detaljplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster avgörs vad som får byggas och vad som får göras på olika fastigheter.

Nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, planinformation och ledningar. Nybyggnadskartan används vid nybyggnationer inom detaljplanelagt område. Kontroll på plats och inmätningar utförs alltid när en nybyggnadskarta inom primärkartområde beställs. Anslutning av VA sker i samråd med Helsinge vatten.

Enkel nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser, vatten och avlopp, fjärrvärme, ADB (bredband). Kontroll på plats och inmätningar av byggnader utförs alltid när en enkel nybyggnadskarta inom primärkartområde beställs. Enkel nybyggnadskarta används vid nybyggnad utanför detaljplanelagt område, tillbyggnad, komplementbyggnad, ombyggnad och ändrad användning.

Fältarbete

Kontroll på plats och kompletterande inmätningar utförs alltid när en nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta beställs och ligger inom primärkarteområde*.

* Primärkartan är kommunens baskarta med hög noggrannhet och detaljerad information om bland annat byggnader och vägkanter. 

Kartframställning och leverans

När all information har samlats in och sammanställts kan en nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta skapas och levereras till dig med brev eller e-post.

Leveranstid

Leveranstiden för en enkel nybyggnadskarta är två veckor och fyra veckor för en nybyggnadskarta, efter att ansökan kommit in till kommunen. Under semesterperioden kan handläggningsprocessen ta längre tid.

Kartan kan levereras som vanlig papperskarta eller digitalkarta (PDF eller DWG).

Prisexempel enligt 2021 års taxa

Prisexempel enligt 2021 års taxa. I priset ingår moms 6 % .

Karta

Pris

Enkel nybyggnadskarta inom Primärkartområde
För nybyggnad utanför detaljplanelagt område, tillbyggnad,
komplementbyggnad, ombyggnad och ändrad användning.
Gäller normal villatomt.

1142 kr


Enkel nybyggnadskarta utanför Primärkartområde
Gäller utdrag ur fastighetskartan. För nybyggnad utanför
detaljplanelagt område, tillbyggnad, komplementbyggnad, ombyggnad och ändrad användning.

400 kr

Nybyggnadskarta < 1 999 m²
För nybyggnad inom detaljplanelagt område. 

5712 kr

Nybyggnadskarta 2 000 - 4 999 m²

För nybyggnad inom detaljplanelagt område.

9520 kr

Nybyggnadskarta 5 000 - 9 999 m²

För nybyggnad inom detaljplanelagt område.

13328 kr

Kontakt

Karttekniker

Frida Jonsson
0271-570 38
frida.Jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad