Kontakt

Anmälan

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Här kan du läsa om vilka åtgärder där du behöver göra en anmälan.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Åtgärder där en anmälan krävs

Kontakta någon av handläggarna på kommunens byggavdelning om du är osäker eller vill veta mer.

Så här gör du en anmälan

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Handlingar

Beroende på vad det är du ska göra kan ytterligare handlingar behövas för handläggning av ditt ärende. Det kan exempelvis vara brandskyddsdokumentation, konstruktionsberäkningar, energibalansberäkningar, bullerberäkningar, trafikutredning, verksamhetsbeskrivning, yttrande från arbetstagarrepresentant osv.

När dina handlingar är klara ska de skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Avgifter?

Kolla med MoB vilka avgifter som gäller för anmälan.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.