Kontakt

Attefallshus

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Attefallshus är bygglovsbefriade men inte anmälningsbefriade. Det betyder att du måste anmäla för att få bygga ett Attefallshus. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för Attefallshus och hur du gör en anmälan.

Attefallshus

Sedan år 2014 behöver du inte ansöka om bygglov för att uppföra ett så kallat Attefallshus. Men däremot behöver du anmäla till miljö- och byggavdelningen. Vi har möjlighet att besluta om att bygglov krävs för ditt byggnadsverk om det exempelvis ska uppföras i en värdefull kulturmiljö eller i närheten till flygplatser och försvarsanläggningar.

Även om byggnaden inte kräver bygglov ska den ändå uppfylla Boverkets byggregler (BBR) Länk till annan webbplats. och Europeiska konstruktionsreglerna (EKS) Länk till annan webbplats. fullt ut.

Storlek

Ytan på ett Attefallshus får maximalt vara 25 kvadratmeter. Det får byggas i fler byggnader om byggnadernas totala area inte överskrider 25 kvm på fastigheten. Höjden får maximalt vara 4 meter från markmedelnivå till taknock.

Placering

Ett Attefallshus måste uppföras i huvudbyggnadens omedelbara närhet och ligga minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. Närmare placering är möjlig om din granne godkänner placeringen.
Domstol har fastställt att en kommun inte kan anses vara en sådan granne som kan lämna ett godkännande. Det innebär att om du vill placera ett Attefallshus närmare än 4,5 meter till angränsande kommunägd mark, väg, gata, parkmark, allmänplats m.m. krävs alltid ett bygglov.

Byggnaden får oftast inte placeras närmare än 30 meter från en järnväg. En närmare placering är möjlig om Trafikverket godkänner.

Tillstånd från Länsstyrelsen kan också krävas för placering inom det byggnadsfria avståndet mot allmänna vägar och järnvägar.

Strandskydd

Strandskyddsdispens kan krävas om byggnadsverket placeras närmare än 100 meter från strandkanten på en sjö eller annat vattendrag.

Användningsområden

Ett Attefallshus får användas som i princip allt. Bostadshus, garage/carport, förråd eller gäststuga m.m. Men om du vill ändra användningen för ett befintligt Attefallshus kan en ny anmälan krävas.

Vid nya boenden/hushåll som ska koppla på befintligt vatten och avlopp, kan anslutningsavgifter tillkomma.

Läs mer om Attefallshus på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan för Attefallshus

Följande handlingar behöver du skicka in för anmäla om uppförande av Attefallshus:

Avgifter för anmälan

En anmälan är förenat med en avgift enligt gällande taxa.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.