Kontakt

Takkupor

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Att bygga en eller två takkupor på ett bostadshus kan vara bygglovsbefriat men oftast måste en anmälan göras. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för uppförande av takkupor och hur du gör en anmälan.

Takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en eller två takkupor utan bygglov under vissa förutsättningar. Det räcker med att göra en anmälan om samtliga krav uppfylls:

  • På ett bostadshus som saknar takkupor får maximalt två kupor byggas
  • På ett bostadshus som redan har en takkupa får en kupa till byggas
  • Takkuporna upptar högst halva takfallet
  • Uppförandet innebär inget ingrepp i den bärande konstruktionen

Om något eller några av kraven inte uppfylls krävs bygglov för åtgärden.

Det finns vissa undantag från kravet på anmälan för takkupor. Anmälan krävs inte om takkupan byggs utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse där anmälan krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Vi har möjlighet att besluta om att bygglov krävs för ditt byggnadsverk om det exempelvis ska uppföras i en värdefull kulturmiljö eller i närheten till flygplatser och försvarsanläggningar.

Även om byggnaden inte kräver bygglov ska den ändå uppfylla Boverkets byggregler (BBR) Länk till annan webbplats. och Europeiska konstruktionsreglerna (EKS) Länk till annan webbplats. fullt ut.

Läs mer om takkupor på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan för takkupor

Följande handlingar behöver du skicka in för att göra en anmälan om uppförande av takkupor:

Avgifter för anmälan

En anmälan är förenat med en avgift enligt gällande taxa.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.