Kontakt

Tillbyggnad 15 kvm

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

En tillbyggnad på 15 kvadratmeter är bygglovsbefriade men inte anmälningsbefriad. Det betyder att du måste göra en anmälan för att få göra den typen av tillbyggnad. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan.

Bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad 15 kvadratmeter

Sedan år 2014 behöver du inte ansökan om bygglov för att gör en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus. Men däremot behöver du göra en anmälan till miljö- och byggavdelningen. Vi har möjlighet att besluta om att bygglov krävs för ditt byggnadsverk om det exempelvis ska uppföras i en värdefull kulturmiljö eller i närheten till flygplatser och försvarsanläggningar.

Även om byggnaden inte kräver bygglov ska den ändå uppfylla Boverkets byggregler (BBR) Länk till annan webbplats. och Europeiska konstruktionsreglerna (EKS) Länk till annan webbplats. fullt ut.

Storlek

Bruttoarean för tillbyggnaden får maximalt vara 15 kvm. Gör du en tillbyggnad i två våningar får du göra 7,5 kvm för varje våning. Gör du en tillbyggnad i tre våningar får du göra 5 kvm för varje våning.

Höjden på tillbyggnaden får max vara lika hög som den befintliga byggnadens taknock.

Placering

Tillbyggnaden måste ligga minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. Närmare placering är möjlig om din granne godkänner placeringen.
Domstol har fastställt att en kommun inte kan anses vara en sådan granne som kan lämna ett godkännande. Det innebär att om du vill placera ett Attefallshus närmare än 4,5 meter till angränsande kommunägd mark, väg, gata, parkmark, allmänplats m.m. krävs alltid ett bygglov.

Strandskydd

Strandskyddsdispens kan krävas om byggnadsverket placeras närmare än 100 meter från strandkanten på en sjö eller annat vattendrag.

Anmälan för tillbyggnad på 15 kvm

Följande handlingar behöver du skicka in för att göra en anmälan om tillbyggnad på 15 kvm:

Avgifter för anmälan

En anmälan är förenat med en avgift enligt gällande taxa.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.