Kontakt

Ytterligare en bostad i enbostadshus

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är bygglovsbefriade men inte anmälningsbefriad. Det betyder att du måste göra en anmälan för att få göra den typen av åtgärd. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan.

Bygglovsbefriad åtgärd inreda ytterligare en bostad

Att inreda ytterligare en bostad i enbostadshus kräver inget bygglov, men däremot en anmälan till byggnadsnämnden. Även om själva inredandet av en ny bostad är undantaget från krav på bygglov, kan andra åtgärder i anslutning till detta få avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende, till exempel genom att nya fönster eller en ny dörr tas upp. I så fall gäller krav på bygglov för dessa åtgärder.

Ett startbesked krävs för att få påbörja åtgärden och ett slutbesked krävs för att få ta den nya bostaden i bruk.

I vilka byggnader får ytterligare en bostad inredas?

Bygglovsbefrielsen gäller endast för enbostadshus. Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Att inreda en tredje bostad i ett tvåbostadshus kräver alltså bygglov.

Enbostadshus innefattar även fritidshus. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

Rätten att inreda ytterligare en bostad utan bygglov gäller inte för så kallade attefallshus.

Läs mer om inredning av ytterligare en bostad på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om inredning av ytterligare en bostad

Följande handlingar behöver du skicka in för att göra en anmälan om uppförande av Attefallshus:

Avgifter för anmälan

En anmälan är förenat med en avgift enligt gällande taxa.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.