Kontakt

Bygga utan bygglov

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

För vissa byggåtgärder på ett en- eller tvåbostadshus krävs varken bygglov eller anmälan. Här kan du läsa om vilka åtgärder det gäller.

Du kan få bygga uteplats, friggebod, pool, murar och plank utan att söka bygglov. Men det finns vissa restriktioner för dessa byggnationer som måste uppfyllas för att de ska vara bygglovsbefriade.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

När du inte behöver bygglov men måste göra en anmälan

Det finns även byggåtgärder som är bygglovsbefriade men anmälningspliktiga. Några exempel på sådana åtgärder är Attefallshus, tillbyggnad på 15 kvadratmeter, takkupor och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Läs mer om anmälan.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.