Kontakt

Friggebod

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Att bygga en friggebod kräver oftast inget bygglov. Men det finns några krav som behöver uppfyllas för att den ska vara bygglovsbefriad. Här kan du läsa om vilka krav det är.

Att bygga en eller flera friggebodar som komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus kräver inget bygglov om följande kriterier uppfylls.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får vara max 15 kvadratmeter
  • Högsta höjd från marken till taknock får vara max 3 meter
  • Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad

Om du vill placera friggeboden närmre än 4,5 meter till tomtgränsen krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Strandskydd

Om du vill bygga närmre än 100 meter till en sjö eller annat vattendrag krävs strandskyddsdispens.

Allmän väg

Om din friggebod kan påverka trafiksäkerheten på en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller endast utanför detaljplanelagt område.

Läs mer om reglerna för friggebod på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.