Kontakt

Bygga pool

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Det blir allt vanligare med pooler i våra trädgårdar. Här har vi sammanfattat de regler som du måste tänka på när du ska bygga en pool.

Bygglov, marklov eller anmälan

Oftast behövs inget bygglov för att bygg en pool. Själva poolen i sig har inget krav på bygglov men beroende på hur den ser ut och är konstruerad kan det vara någonting annat som kräver lov. Det kan exempelvis vara en mur eller ett plank.

Om du bygger ett tak över poolen så kan själva taket kräva bygglov beroende på hur högt det är. Om du bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen kan det även behövas bygglov för det.

Om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge förändras avsevärt kan det behövas marklov. Om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan det krävas en anmälan.

Skydd vid bassängen

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. När det gäller skydd mot drunkning är det just de minsta barnen som är i fokus för lagstiftningen. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. I jämförelse med trädgårdsdammar som kan vara grunda vid kanten är poolerna med sina tvära kanter och omedelbara djup särskilt farliga.

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler Länk till annan webbplats. och i ordningslagen. Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ordningslagen omfattar alla pooler och bassänger, fasta som lösa.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen. Om du undrar om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av oss på miljö- och byggavdelningen.

Läs mer om att bygga pool på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.