Kontakt

Staket, murar och plank

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Att bygga ett staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Murar och plank kan kräva bygglov beroende på storlek, utförande och placering. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.

Du behöver bygglov för att med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte heller vara högre än 1,8 meter för att vara bygglovsbefriad.

Om muren eller planket placeras närmre än 4,5 meter från tomtgränsen krävs medgivande från berörda grannar. Medgivande bör vara skriftligt. Om grannarna inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får miljö- och byggnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.