Kontakt

Bygglov

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Bygglov krävs vanligtvis för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Du kan även behöva bygglov när du vill sätta upp skylt eller ljusanordning. Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov och hur du ansöker om det.

I bygglovet prövas en byggnads eller anläggnings placering och utformning. Miljö- och byggnämnden prövar bl.a. om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskaps- och stadsbild eller om det medför fara eller betydande besvär för grannar. Kravet på bygglov varierar därför i plan- och bygglagen med hänsyn till byggnaders och andra anläggningars påverkan på omgivningen.

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.

När behöver jag bygglov?

Så ansöker du om bygglov

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.