Kontakt

Fastighetsbildning och lantmäteri

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

All mark är indelad i fastigheter. Vid en lantmäteriförrättning kan fastigheter nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov. Här kan du läsa mer om fastighetsbildning och lantmäteri.

Lantmäteriförrättningar kan även innebära att bilda och ändra rättigheter på en fastighet samt att bestämma var oklara gränser egentligen går.

Hit vänder du dig

Mer om lantmäteriförättning, vilka regler som gäller och ansök om att bilda eller förändra en fastighet på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.