Kontakt

Överklagande

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Vill du överklaga ett beslut som rör lov eller bygganmälan? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Om du vill överklaga ett beslut av miljö- och byggnämnden ska du skicka en skrivelse senast tre veckor efter att beslutet har mottagits. Skrivelsen ska ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Skrivelsen ska skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Miljö- och byggnämnden skickar sedan vidare beslut och ditt överklagande till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD)

MMD:s beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). För att kunna överklaga till MÖD krävs prövningstillstånd.

Ett beslut i MÖD är i de flesta fall inte överklagningsbart. I mycket sällsynta fall så kan deras beslut vara överklagningsbart till Högsta Domstolen (HD) om det t.ex. kan vara av betydande prejudikatintresse för hela riket, eller att ett grovt fel i tidigare domstolsprövning har begåtts.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.