Kontakt

Marklov

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Här kan du läsa mer om när du behöver marklov och hur du ansöker om det.

Inom detaljplanerat område krävs marklov när du ska schakta eller fylla marken så att dess höjdläge förändras med mer än 0,5 meter.

Du behöver inte ansöka om marklov för att schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov, eftersom byggnadsnämnden i så fall prövar eventuella förändringar av marknivån när du söker bygglov. Du måste följa den markhöjd som står i bygglovshandlingarna, annars kan till exempel byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

Så här ansöker du om marklov

När du ska ansöka om marklov behöver du skicka in blanketten för ansökan om marklov Pdf, 491.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Pdf, 491.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan ska skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.