Kontakt

Ritningar och ritningsexempel

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

När du ansöker om bygglov eller ska göra en anmälan krävs oftast att du skickar med ritningar på din åtgärd. Här kan du läsa mer om vilka ritningar som behövs och hur de ska utformas.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. När det gäller enklare ritningar kan du själv göra en ritning, men i andra fall är det bra att anlita en fackman som kan hjälpa till med mer än att få det att se snyggt ut, till exempel med ett hus som passar in på just din tomt eller att hitta effektiva lösningar för husets energiförsörjning.

Ritningarna ska lämnas in på ett vitt papper (ej rutat). Antingen ritat för hand med linjal eller med datorprogram.

Plan- och fasadritning

Plan- och fasadritningarna visar vad som ska byggas. Om det är en tillbyggnad ska också den befintliga byggnaden vara med. Planritningen visar byggnaden avskuren cirka 1 meter från golvet så att dörrar, fönster och rum finns tydligt angivna. Fasadritningen visar husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningarna görs i skala 1:100 och lämnas lämpligen in i A4 eller A3-format.

I vissa fall kan ett foto komplettera eller till och med ersätta en planritning, till exempel vid en befintlig stuga som ska flyttas till fastigheten.

Situationsplan

Situationsplan visar byggnadens placering på tomten. På situationsplanen anges tydligt vad ansökan avser, hur det är tänkt att schaktas eller fyllas ut m.m. På situationsplanen ska alla byggnader som finns på fastigheten redovisas, samt även grannars byggnader som kan beröras av er åtgärd. Berörda byggnader hos grannar är främst de som ligger inom 4,5 m från gemensam tomtgräns. Situationsplanen görs i skala 1:500 eller 1:1000 beroende på hur stor fastigheten är. Beroende på ärendets storlek och art, ställs olika krav på vilket kartunderlag som ska användas till situationsplan. Ett beviljat bygglov kan upphävas om underlaget som lämnades in var ofullständigt. Miljö- och byggkontoret hjälper dig tillrätta med vilket underlag som behövs.

Måttangivelser och den nya byggnadens läge ska framgå av situationsplanen. Även vid tillbyggnader kan foton räcka för att visa hur huset ser ut före tillbyggnaden, måtten ska då framgå av situationsplanen. Bedömningar görs från fall till fall.

Om du behöver beställa en befintlig situationsplan över din fastighet som du kan utgå ifrån, kan du kontakta vår karttekniker.

Ritningsexempel

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.