Kontakt

Rivningslov

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Du behöver oftast rivningslov när du ska riva en byggnad inom detaljplanerat område eller områden med områdesbestämmelser. Här kan du läsa mer om när du behöver rivningslov och hur du ansöker om det.

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. Rivningslov behövs dock oftast inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov.

Så här ansöker du om rivningslov

När du ska ansöka om rivningslov behöver du skicka in blanketten för ansökan om rivning Pdf, 491.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Du behöver också skicka med en rivningsplan där det anges hur allt material från den rivna byggnaden ska tas om hand. Framför allt gäller det bostadshus där det finns en mängd olika material i väggar, tak, golv, ledningar, isolering o.s.v. Flera av materialen kan vara miljöfarligt avfall som ska tas om hand på speciellt sätt.

Förslag på rivningsplan Pdf, 50.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingarna ska skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.