Kontakt

Vanliga frågor och svar

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Här svarar vi på vanliga frågor som ofta kommer in till oss.

Hur får jag tag i blanketter?

Här kan du ladda ner blanketter som rör bygglov och byggregler. Du kan även beställa dem hos miljö- och byggavdelningen på tfn. 0271-570 00 (växel).

När behöver jag bygglov?

Plan- och bygglagen 9 kap och plan- och byggförordningen 6 kap behandlar alla åtgärder som kräver bygglov. Mer om vilka åtgärder som kräver bygglov.

När behöver jag anmäla?

Kraven på anmälningsplikt hittar du i plan och byggförordningen 6 kap. Kontakta någon av våra bygglovhandläggare om du är osäker. Mer om vilka åtgärder som är anmälningspliktiga.

När får jag mitt bygglov?

Snabbaste handläggningen får du om kompletta handlingar inlämnas och under förutsättning att bygglov kan beviljas. Räkna också med längre handläggningstid under perioden våren och sommaren. På sidan Lov- och anmälningsprocessen kan du läsa mer om hur handläggningen av din ansökan går till.

Kan jag börja bygga när jag fått bygglov? Vad innebär anmälan?

Nej du får inte påbörja åtgärderna utan ett startbesked. För enklare ärenden så utfärdar miljö- och byggnämnden startbeskedet i samma beslutshandling som bygglovet. Var noga med att kontrollera detta.

Vad kostar mitt bygglov och min anmälan?

Kostnaderna beräknas med kommunens taxa som grund, beslutad i kommunfullmäktige. Kontakta någon utav våra bygglovhandläggare om du vill veta mer.

Jag vill bygga ut mitt hus. Vad gäller?

Om du bor inom ett detaljplanelagt område reglerar planen vilka utbyggnadsmöjligheter som finns. Det beror också på om ditt hus har ett kulturhistoriskt värde, vilket i så fall kan påverka hur en eventuell tillbyggnad bör se ut. När du känner till förutsättningarna för en tillbyggnad och har ytterligare frågor kan du beställa tid för rådgivning hos vår bygglovhandläggare. Vid detta rådgivningsbesök är det mycket värdefullt för handläggaren om du kan ta med ett eller flera fotografier över det befintliga huset med omgivningar.

Jag vill sätta upp en friggebod, bygga ett tak över en uteplats/entré och sätta upp ett plank vid en uteplats. Vad behöver jag tänka på?

Dessa åtgärder, som gäller för småhus och fritidshus, kallas populärt för "friggebodåtgärder". Information om dessa åtgärder hittar du på sidan Bygga utan bygglov.

Jag vill ersätta en befintlig byggnad med en ny likadan.

För den nya byggnaden krävs bygglov och anmälan. Inom detaljplanelagt område krävs normalt rivningslov och rivningsanmälan för att riva den befintliga byggnaden. Utanför detaljplanelagt område krävs endast rivningsanmälan. Friggebodar (bod elller småstuga som får byggas utan bygglov) är undantagna dessa krav.

Jag vill endast ta upp en öppning i en vägg. Vad gäller då?

Bygglov krävs inte, men om väggen är bärande måste du göra en anmälan.

Hur tar jag reda på om en vägg är bärande?

Det är osäkert att utifrån en ritning svara på om en vägg är bärande eller inte. För att vara säker måste en konstruktör titta på både vägg och ritning, eftersom man inte helt kan lita på att det är byggt efter ritningen.

Jag vill ta bort väggar som inte är bärande. Vad gäller då?

Om väggen inte är bärande och om du inte ändrar bostadens planlösning väsentligt krävs ingen anmälan. Varsamhet med byggnadens karaktärsdrag och andra värden ska alltid iakttas.

Måste jag söka bygglov för att sätta upp en skylt?

Ja, om det är inom detaljplanelagt område. Mer om bygglov.

Jag vill installera en braskamin/kakelugn. Vad gäller då?

Då behöver du vanligtvis anmäla. Mer information om eldningsanläggningar.

Husets avloppsstammar måste bytas. Vad gäller då?

Om avloppsstammarnas läge, dimension eller material ändras och arbetet är av väsentlig omfattning måste du göra en anmälan.

Jag vill ändra användningen av en butikslokal till restaurang eller ett kontor till bostad. Vad gäller då?

Bygglov krävs i båda fallen och du måste också anmäla för att redovisa de tekniska ändringarna och kompletteringarna som kan bli aktuella.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.