Kontakt

Arrendera åkermark

Ovanåkers kommun arrenderar ut ca 6 ha åkermark i södra och norra Edsbyn samt i Roteberg. All mark är stödberättigad. Marken är fördelad på 13 block på 6 olika fastigheter. Marken är uppdelad i tre grupper som man kan lämna anbud på.

Grupp 1 - Norra Edsbyn

Nr. 0

Norra Edsbyn 30:68
Block ID: 6807-500-6351
Areal (ha): 0,43

Se översikt av åkermark nr. 0öppnas i nytt fönster

karta över figur 0

Nr. 1

Norra Edsbyn 24:1
Block ID: 6807-500-6351
Areal (ha): 0,16

Se översikt av åkermark nr. 1öppnas i nytt fönster

karta över åkermark 1

Nr. 2

Norra Edsbyn 30:68
Block ID: 6807-499-5972
Areal (ha) : 0,24

Se översikt av åkermark nr. 2öppnas i nytt fönster

karta över nr 2

Nr. 3

Norra Edsbyn 30:68
Block ID: 6807-499-5454
Areal (ha) : 0,41

Se översikt av åkermark nr. 3öppnas i nytt fönster

karta över nr 3

Nr. 4

Norra Edsbyn 6:39
Block ID: 6807-500-6351
Areal (ha) : 0,18

Se översikt av åkermark nr. 4öppnas i nytt fönster

karta över nr 4

Grupp 2 - Södra Edsbyn

Nr. 5

Södra Edsbyn 50:1
Block ID: 6805-500-4002
Areal (ha) : 0,99

Se översikt av åkermark nr. 5öppnas i nytt fönster

karta över nr 5

Nr. 6

Södra Edsbyn 50:1
Block ID: 6805-500-6918
Areal (ha) : 0,26

Se översikt av åkermark nr. 6öppnas i nytt fönster

karta över nr 6

Nr. 7

Södra Edsbyn 50:1
Block ID: 6805-500-9472
Areal (ha) : 0,75

Se översikt av åkermark nr. 7öppnas i nytt fönster

karta över nr 7

Grupp 3 - Östra Roteberg

Nr. 8

Östra Roteberg 7:20
Block ID: 6808-501-7567
Areal (ha) : 0,5

Se översikt av åkermark nr. 8öppnas i nytt fönster

karta över nr 8

Nr. 9

Östra Roteberg 7:20
Block ID:6808-501-6582
Areal (ha) : 0,65

Se översikt av åkermark nr. 9öppnas i nytt fönster

karta över nr 9

Nr. 10

Östra Roteberg 9:5
Block ID: 6809-501-1571
Areal (ha) : 0,94

Se översikt av åkermark nr. 10öppnas i nytt fönster

karta över nr 10

Nr. 11

Östra Roteberg 9:5
Block ID: 6809-501-1781
Areal (ha) : 0,27

Se översikt av åkermark nr. 11öppnas i nytt fönster

karta över nr 11

Nr. 12

Östra Roteberg 9:5
Block ID: 6809-501-0886
Areal (ha) : 0,28

Se översikt av åkermark nr. 12 & 13öppnas i nytt fönster

Nr. 13

Östra Roteberg 9:5
Block ID: 6809-501-1392
Areal (ha) : 0,36

Se översikt av åkermark nr. 12 & 13öppnas i nytt fönster

karta över  nr 12 och 13

Lämna anbud

Det är inte tillåtet att lämna anbud längre. Sista dag för anbud var den 8 juni klockan 16.00.

Behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar/behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke. Om du inte lämnar personuppgifter så kan inte vi behandla ditt anbud.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, telefonnummer och e-post.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje hand.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Lämna anbud via post eller e-post

Du kan också lämna anbud genom att fylla i anbudsblankett för utarrendering av åkermarkPDF och skicka den till Ovanåkers kommun, att: Ida Särnstedt, 828 80 Edsbyn, eller till e-post ida.sarnstedt@ovanaker.se.

Kontakt

Ida Särnstedt

E-post: ida.sarnstedt@ovanaker.se
Tfn: 010-603 87 47

Senast uppdaterad