Kontakt

Lillbo-området i Edsbyn

Vi har en klar detaljplan för nya tomter i Lillbo. I planen ingår 5 nya tomter, varav en kommer att ligga vid Bäckängesvägen och de övriga längs en ny gata med namnet Partavägen.

Då Partavägen byggs kommer den att asfaltera. För närvarande finns inga planer på att asfaltera Bäckängesvägen. Marken är inte uppstyckad i tomter, detta kommer att göras i samband med försäljning.

Genom området rinner Jankarsbäcken. Detaljplanen gör det möjligt att dämma bäcken för att få en miljöskapande vattenspegel. Det är oklart om bäcken kommer att dämmas, inga beslut om detta är tagna.

Kommunalt vatten och avlopp kommer att finnas.

Översikt över lediga tomter på Lillbo-området i Edsbyn

Översiktskarta

Lediga tomter på Lillbo-området i Edsbyn enligt detaljplan

Som det är tänkt i detaljplanen

Kontakt

Planeringsavdelningen

Johan Olanders
Tfn 0271-570 97
E-post johan.olanders@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-02-07 11.15

Tyck till om sidan