Kontakt

Lediga tomter i natur- och kulturlandskap

Tomter i villaområde och friliggande område med naturen inpå knutarna i lantbetonad miljö ca. 8 km utanför Edsbyn. Naturstigar och skidspår i området men samtidigt nära till skola och service.

Lediga tomter i natur- och kulturlandskap utanför Edsbyn
Fastighetsbeskrivning

Adress

Fastighet

Areal

Pris

Hallsvägen, Stenhagen, Godinsvägen, Bjursvägen

Knåda 12:37 - 12:56

Ca. 850 - 2000 m²

Ca. 80 000 - 90 000 kr

Detaljplanelagt område. För val av hustyp och andra byggnadstekniska frågor rekommenderas dialog med miljö‐ och byggkontoret. Det finns totalt 9 tomter till salu.

Oplanerad mark i Knåda

Det finns även mark som är inte är planerad eller avstyckad. Vid intresse får en dialog föras mellan kommunen och intressenten.

Kartöversikt över lediga tomter i Knåda

Kontakt

Planeringsavdelningen

Tfn. växel 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-23 14.39