Fastighetsbeteckning:
Alfta Kyrkby 19:56
Pris: 47 800kr
Adress: Källstigen 12
Areal: 956m²
Detaljplan:
A33 - Bostäder

Alfta Kyrkby 19:56

Kommunal tomtmark i Östra Alfta

Öster om Alfta i det lilla villaområdet Brännorna finns denna lucktomt färdig att bebyggas. Tomten ligger i direkt anslutning till skog och hela området andas lugn och småskalighet.

Fastigheten har i detaljplan användningen Bostäder och lämpar sig väl för en friliggande villa.

Här hittar du gällande detaljplaner: Detaljplaner Alfta

Bilder kommer snart!

Bilder

Bildbeskrivning

Bildbeskrivning

Kontakt

Planeringsavdelningen

Tfn. växel 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad