Torraberg

Mark i nära anslutning till natur.

Finns möjlighet till större storlek på tomter

Kontakta Mark- och exploateringsingenjör för mer information gällande pris och storlek

Kontakt

Planeringsavdelningen

Tfn. växel 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad