Ungmans

Mark nära både natur och centrum.

Kontakta Mark- och exploateringsingenjör för mer information gällande pris och storlek

Kontakt

Planeringsavdelningen

Tfn. växel 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-08-19 15.58