Biosfärområde Voxnadalen

Publicerad 2016-04-19 13.00

Nyhetsbrev 1/2016

Det har hänt mycket sen senaste nyhetsbrevet. Den senaste tiden har största fokus legat på att skriva själva ansökan och andra aktiviteter kommer få mer fokus efter sommaren. Exempelvis är zoneringen klar som syns i kartan här och vi har arrangerat en föreläsningsdag kallad "Inspriation för integration" som lockade en stor publik.

Aktiviteter

Naturmiljö och friluftsliv

Vi har tänkt att få till vägsamfällighet för gamla landsvägen genom Sässmanområdet. Detta för att säkerställa underhåll och underlätta friluftsliv. Förarbetet är gjort och ärendet ligger hos lantmäteriet för vidare handläggning.

Under hösten och under processen med att skriva ansökan har vi konstaterat att mycket befintlig data är sammanställd. Exempelvis är många artobservationer är införda i artdatabanken.

Sen förra året har två LoNa-projekt avslutats och två nya har beviljats medel. LoNa står för den Lokala naturvårdssatsningen och är Naturvårdsverkets naturvårdsstöd till kommuner. Dessa LoNa-projekt är:

  • SÄSSMAN, projektet gick ut på att ta fram en plan för att öka tillgängligheten i Sässman. Avslutat.
  • HÄSBOÅN har inventerats med hänsyn av kulturlämningar såsom dammar och rännor. Avslutat.
  • TÄLNINGSDAMMEN, projektet ska skapa ett omlopp runt Tälningen. Påbörjas under sommaren eller försommaren.
  • FRILUFTSLEDER för att ställa iordning och tillgängliggöra leder i skog och mark. Detta projekt är redan igång och är en förstudie, alltså letar man nu en fastare organisation och finansering. Lederna sak vara till för flera olika användningsområden.

Arbetet med att ta fram en ny fiske- och vattenvårdsplan har dragit gång, den förra fiskeplanen är från 1994 så det är dags med ett ny. I den nya planen samverkar kommunerna kring Voxnan och Ljusnan för att få
ett helhetsgrepp. Till skillnad från 1994 är detta inte ett rent fiskprojekt utan har även ett vattenvårdsperspektiv. I Ovanåkers kommun fritidsavdelningen som ansvarar för den nya fiske- och vattenvårdsplanen och arbetet sker i ett nära sammarbete med Biosfärkandidat Voxnadalen.

Kulturmiljö

Under hösten hölls ett möte för ägare till byggnadsminnen och en framtidspanel har träffats. Framtidspanelen är till för att diskutara hur gamla hus kan användas idag, en samrådsgrupp för hälsingegårdar.

Rapporten ”Kulturhistorisk studie och arkeologisk fältinvetering av Sässmanområdet” och en förstudie över Vikens by i Alfta socken har pulicerats. Dessa går och finna här. Förstudien över Vikens by blev extra aktuell i och med att en av kvinnorna som bor i byn valde att lämna in sitt silvermynt som var ett av de man hittade 1907 på platsen. Läs artikeln om det på HelaHälsingland.selänk till annan webbplats

Social hållbarhet - Integration

Totalt har 4 träffar hållts med samrådsgruppen för Integration. ”Inspiration för Integration” har arrangerats tillsammans med Frivillig i Gävleborg (FiG). Tre föreläsare och en teaterföreställning engagerade en publik på 60 – 70 personer i Celsius skolans aula den 19 mars. Två av föreläsarna berättade om Sveriges och kommunens flyktingmottagande. En förläsare berättade om Syren och hans upplevelse om att komma till Sverige. Teatergruppen Stronger höll en ca halvtimmes lång föreställning med namnet ”inte rasist men”. Läs mer om arrangemanget härlänk till annan webbplats.

​Annat

En lyckad nationell MAB-Workshop ägde rum 30/9-1/10. Dag ett var en rundresa med
besöksstopp på flera (för biosfärprogrammet) intressanta platser i Voxnadalen. Deltagare var personer som är inblandade i projektet, representanter från grannkommunerna (som biosfärområdet ligger i) samt de övriga biosfärområdena i Sverige. En likanande resa har arrangerats för turistentreprenörer i Voxnadalen.

I samband med Earth Hour så delade vi ut stearinljus utanför flera mataffärer och erikshjälpen. Detta för att uppmärksamma både klimatförändringarna och Biosfärprojektet.

Tyck till om sidan