Biosfärkandidat Voxnadalen

Organisation

Biosfärkandidat Voxnadalen är ett projekt som ägs av Ovanåkers kommun och som finansieras av kommunen, Region Gävleborg och Naturvårdsverket.

Det drivs av kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Projektet har en styrelse och till projektet kommer referens och samrådsgrupper att knytas. I projektet arbetar totalt närmre 2 tjänster.

Projektets styrelse har som uppgift att styra projektet men också komma med fackkunskaper utifrån de områden och profession som personerna representerar. Under hösten 2017 pågick ett arbete att utvärdera den tidigare styrgruppen samt sätta upp stadgar för styrelsens sammansättning. Idag består styrelsen av:

 • Mikael Jonsson (M), ordförande, Ovanåkers kommun
 • Johnny Mill (LB), Ljusdals kommun
 • Fredrik Skoglund (S), Bollnäs kommun
 • Mikael Lif, Region Gävleborg
 • Nlis Ryrholm, Högskolan i Gävle (Instutitionen för Biologi)
 • Susanna Heldt Cassel, Högskolan Dalarna (Centrum för Besöksnäringsforskning)
 • Björn Schols, Mellanskog
 • Erik Matsson, Svenska Jägareförbundet
 • Inga-Lill, Carlsson, Naturskyddsföreningen
 • Anders Forsbäck, LRF
 • Stefan Olander, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare

Projektet har även en arbetsgrupp som består av Hanna Alfredsson som är biosfärkoordinator och Olle Berglund som projektledare samt ytterligare fyra tjänstemän från Ovanåker, Bollnäs och Ljusdals kommuner.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Styrelse

Kontaktuppgifter ska uppdateras
Vissa nås via respektive kommunväxel:

Bollnäs kommun tfn. 0278-250 00
Ljusdals kommun tfn. 0651-180 00
Ovanåkers kommun tfn. 0271-570 00

Senast uppdaterad 2018-05-21 10.27

Tyck till om sidan