Biosfärkandidat Voxnadalen

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde är ett område där natur och kultur gynnar varandra, där samspel skapar helhet och hållbarhet, samt där vi brukar utan att förbruka.

Varje biosfärområde är unikt och skall fungera som ett modellområde för hållbar utveckling. Områdena fokuserar på att främja naturvård och samhällsutveckling. De är grundade på basis av lokal samverkan och innebär inga restriktioner för de som bor där utöver de lagskydd som redan finns.

Att vara ett biosfärområde kan vara ett sätt att marknadsföra sig på. I andra delar av världen betraktas biosfärområden som mycket attraktiva, både att leva i och att besöka. Att bo i ett biosfärområde kan innebära möjligheter till utveckling av sin företagsamhet.

Vi som jobbar med projektet Biosfärkandidat Voxnadalen, ser det som ett praktiskt sätt att för den lilla kommunen att arbeta med hållbarhet och på det viset gynna social och ekonomisk utveckling.

  • Vi menar att det är i dialogen mellan områdets invånare som det har möjlighet att ta hänsyn till individualiteten.
  • Vi utgår ifrån principen bruka utan att förbruka och vill genom biosfär­projektet skapa en organisation som jobbar aktivt med utvecklingsprojekt i framtiden.

Kort sagt: Ett område där människor lever gott, där natur och kultur gynnar varandra.

Det finns tre viktiga nycklar i vårt arbete

Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskapsvärden. Bevara det biologiska kulturarvet och den immateriella kunskapen så framtidens barn själv har möjlighet att välja sin livsstil.

Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. Utveckla företagsamheten, småskaligheten och närproduktionen.

Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. Stödja människor i sina kreativa uttryck och skapa utrymmen där de kan äga rum.

Vad är Biosfärkandidat Voxnadalen?

Biosfärkandidat Voxnadalen är ett projekt som ägs av Ovanåkers kommun och sträcker sig fram till 2017. Projektet finansieras av Ovanåkers kommun, Naturvårdsverket och Region Gävleborg. Målet är att vi blir formellt godkänd av Unesco som ett biosfärområde.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2018-03-28 11.19

Tyck till om sidan