Biosfärkandidat Voxnadalen

Biosfärområden i Sverige och världen

I världen finns det 669 biosfärområden i 120 olika länder utsedda av Unesco. Biosfärprogrammets vision är att samhället genom dessa områden säkerställer basen för mänsklig välfärd genom bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande av ekosystemen.

Johanna MacTaggart, koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige, uttrycker det så här:

”Biosfärprogrammet är viktigt då det sätter fokus på hållbar utveckling. Det består av ett stort antal utvalda områden i världen, som fungerar som exempel på hur det är möjligt att arbeta i en lokal kontext med globala hållbarhetsfrågor och utmaningar. Programmet utmärker sig på flera sätt, bland annat genom den nära kopplingen mellan vetenskap och praktik. Biosfärprogrammet stöder vetenskaplig forskning, och den nya kunskapen kan direkt appliceras lokalt av människorna som lever i biosfärområdena. Det pågår en ständig dialog mellan forskning och lokalsamhälle. Det är också unikt genom att det bygger på lokalt engagemang och lokal förankring. I alla biosfärområden är det en lokal organisation som är navet, och som uppmuntrar och engagerar andra i området att alliera sig med tanken hållbarhet.

Unesco har en viktig roll i de här frågorna. Hållbar utveckling uppmärksammas mer och mer runt om i världen, och det finns ett stort behov av goda exempel. Biosfärprogrammet grundades redan på 70-talet och har alltid varit före sin tid, så inom programmet finns mycket kunskap och goda erfarenheter. Vi märker att det blir ett större och större sug efter kunskap om hur man jobbar i biosfäromården, och där kan vi nu bistå.”

Vår syn på biosfärprogrammet

I projektet Biosfärkandidat Voxnadalen ser vi arbetet med att hitta lokala lösningar på globala frågeställningen som mycket viktigt. Det är inte troligt att vi i Voxnadalen kan ha samma lösning på att bevara levande vatten som ett biosfärområde i Indien eller Kina. Eller att vi har samma lösning på rovdjursfrågan som ett område i Rumänien eller Spanien. Men vi kan inspireras av andra biosfärområdens lösningar och våra lösningar kan inspirera andra. I det internationella samarbetet är nycklarna också: Bevara, utveckla och stödja.

I Sverige finns fem biosfärområden:

Två på gång: Biosfärkandidat Voxnadalen samt Vindelälvsdalenlänk till annan webbplats

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2018-09-10 11.54

Tyck till om sidan