Biosfärkandidat Voxnadalen

Mittjasvallen i Ovanåkers kommun

Vad gör vi i Voxnadalen?

Som kandidat till att bli ett bli utsedda av Unesco till Biosfärområde har vi två huvuduppgifter. Dels ska vi skriva en ansökan och dels ska vi bygga upp det blivande Biosfärområdets arbete.

Att skriva en biosfäransökan

Biosfärområden utses av Unesco och för att ansöka till Unesco ska en ansökan skrivas. Ansökan skrivs utifrån en mall med ca 150 detaljfrågor där man beskriver hur området ser ut i dag, biologiskt och kulturellt. Man ska också beskriva vad som redan görs och vad man vill göra för att området ska uppfylla kriterierana för ett biosfärområde. Läs mer om vad ett biosfärområde är.

I början av kandidatperioden var en stor del av arbetet att samla in och sammanställa data och fakta om det tilltänkta området. Det har också gjorts vissa nya inventeringar, dessa har vi gjort tillgängliga, se inventeringar i menyn till vänster. Inventeringarna har varit både av biologisk värden och kulturhistorska.

Under våren och sommaren 2016 pågick "det stora skrivandet", att formulera svar till alla frågor i mallen. Den ansökningshandling som nu finns, och var på remiss under sep-okt 2016 är över 110 sidor lång. Till den kommer flera bilagor, dels för att beskriva naturvärden (artlistor, beskrivning av exsisterande naturreservat) dels en utvecklingsplan för hur det tilltänkta biosfärområdet ska fungera och vad vi vill uppnå de kommande 5-10 åren.

Att bygga upp ett biosfärområde

Den andra stora uppgiften för en Biosfärkandidat är att bygga upp det arbete som det framtida Biosfärområde ska syssla med.

Naturvårdsinsatser

Biosfärkontoret har hittills initierat 2 LONA-projekt/år (lokala naturvårdsstödet som delas ut av Länsstyrelsen) och har lämnat flera ansökningar för nya LONA-projekt inför 2017. Denna typ av konkreta naturvårdsinsatser kommer var en viktig del av Biosfärområdets arbete.

Förankring, ett underifrån perspektiv

Det allra svåraste för biosfärkandidaturen är att få alla berörda aktörer att bli en del av det tilltänkta biosfärområdet. Biosfärkontoret som idag drivs av Ovanåkers kommun ska ändast vara utförarare av Biosfärområdets arbete. Vi vill att alla aktörer: markägare, föreningar/civilsamhället, företag m.fl. ska känna att de är en del av biosfärområdet när vi blir utnämda till det.

Det som nu saknas för kunna gå från att vara biosfärkandidat till biosfärområde är att lyfta "skrivbordsprodukten biosfäransökan" till en ansökan som alla kan stå bakom. Håll utskick under 2017 för tillfällen att vara med och skapa Biosfärområde Voxnadalens utvecklingsplan!

Fokusområden

Vi har identifierat de områden som är identifierar området. I det framtida biosfärområdet kommer alla fokusområden inte ligga i fokus hela tiden och man vi kommer även arbeta med teman (som kulturbyggnader, rovdjur, integration, etc) som kan beröra ett, två eller alla fokusområden. Fokusområdena är:

  • Skogen som hållbar resurs
  • Ett öppet och levande landskap
  • Levande vatten

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2018-08-23 14.03

Tyck till om sidan