Biosfärkandidat Voxnadalen

Mittjasvallen i Ovanåkers kommun

Vad gör vi i Voxnadalen?

Biosfärområde Voxnadalen är en neutral arena för lokal samverkan kring dagens och framtidens olika hållbarhetsutmaningar. Med en organisation som sammanför Voxnadalens intressenter, skapar vi samverkansprocesser och initierar projektverksamheter som integrerar alla tre aspekter av hållbar utveckling, dvs. de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska.

har skapat en organisation anpassad för vårt mål, att underlätta samverkan mellan intressenter, identfiera gemensamma mål, beröringspunkter, till nytta för områdets utveckling.

Baserat på Voxnadalens naturgivna förutsättningar och kulturella värden har Biosfärområde Voxnadalen valt att fokusera sitt arbete kring tre fokusområden; Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap.

Skogen som hållbar resurs

Levande vatten

Ett öppet och levande landskap

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2018-11-01 15.49

Tyck till om sidan