Biosfärkandidat Voxnadalen

Den geografiska utbredningen av området

Det tilltänkta biosfärområdets utbredning utgörs av Voxnans avrinningsområde samt området runt sjöarna Lång-Rösten och Galven.

Området är indelat i tre "typer". Kärnområden, Bufferzoner och Utvecklingsområde. Ett biosfärområde innebär inget ytterligare lagskydd utan det är de områdes som redan innan har ett lag skydd som blir kärnområden.

Kartan nedan visar hela områdets utbredning i förhållande till närliggande orter och kommungränser:

Karta över det tilltänkta biosfärområdet, tillstörsta del utgör detta Voxnans avrinngingsområde.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2018-05-21 09.14

Tyck till om sidan