Ovanåkers kommun logotyp vit

Biosfärkandidat Voxnadalen

Den geografiska utbredningen av området

Det tilltänkta biosfärområdets utbredning utgörs av Voxnans avrinningsområde samt området runt sjöarna Lång-Rösten och Galven.

Området är indelat i tre "typer". Kärnområden, Bufferzoner och Utvecklingsområde. Ett biosfärområde innebär inget ytterligare lagskydd utan det är de områdes som redan innan har ett lag skydd som blir kärnområden.

Kartan nedan visar hela områdets utbredning i förhållande till närliggande orter och kommungränser:

Karta över området för Biosfär Voxnadalen

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn 0271-573 47
Mobil 070-208 98 17

Senast uppdaterad 2017-03-17 11.29

Tyck till om sidan