Aktuella projekt

Här presenteras exempel på pågående projektverksamheter som Biosfärområde Voxnadalen ingår i. Biosfärområde Voxnadalens organisation driver dels egna projekt men medverkar också som partner i flera projekt som leds av andra organisationer.

Fokusområde Skogen som hållbar resurs

Kvalitetsaspekter i skogsbruket

Tänk utanför hyggesboxen

Mer information inom kort.

Levande vatten

EU Rivers of Life

Mer info inom kort.

Ett öppet och levande landskap

Fäbodvallar och utmarker - en betesresurs

Aktionsplan för biologisk mångfald

Formas - riktlinjer för kommunikation om invasiva trädgårdsarter

Mer info inom kort.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2020-06-04 17.41

Tyck till om sidan