Aktuella projekt

Här presenteras exempel på pågående projektverksamheter som Biosfärområde Voxnadalens organisation samordnar eller medverkar i som projektpartner.

Fokusområde Skogen som hållbar resurs

Kvalitetsaspekter i skogsbruket

Tänk utanför hyggesboxen

Mer information inom kort.

Levande vatten

EU Rivers of Life

Mer info inom kort.

Ett öppet och levande landskap

Fäbodvallar och utmarker - en betesresurs

Aktionsplan för biologisk mångfald

Formas - riktlinjer för kommunikation om invasiva trädgårdsarter

Mer info inom kort.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad

Tyck till om sidan