Vad är ett biosfärområde?

Det är FN-organet Unesco som utser biosfärområden världen över. Idag finns det 701 biosfärområden världen över fördelade på 124 länder (2019).

Biosfärområden ingår i Unescos program Människan och Biosfären (MAB) som grundades i mitten på 1970-talet. Genom det internationella MAB-programmet vill Unesco belysa och sprida goda exempel på aktiviteter som förenar ett fortsatt brukande av naturens ekosystemtjänster utan att förstöra förutsättningarna för framtida generationer. Utöver att ett biosfärområde ska hålla höga natur- och kulturmiljövärden, är det en förutsättning att det finns människor som lever och verkar i området. Att bidra till genomförandet av Agenda 2030 är därför en viktig del i det globala biosfärprogrammet.  

Ett biosfärområde ska bidra till att:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och lärande inom hållbar utveckling

Bildandet av ett nytt biosfärområde sker utifrån ett lokalt initiativ. Det är sedan varje lands regering som nominerar biosfärområden till Unescos globala styrelse för MAB-programmet. Unesco är FNs program för utbildning, vetenskap och kultur, dvs. samma organ som utnämner världsarv.

Här kan du läsa mer om Unescos MAB-program och FNs De Globala Målen och Agenda 2030:

Biosfärprogrammet Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNESCO Man and the Biosphere Programme (engelska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Globala Målen och Agenda 2030 - för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2020-03-03 14.23

Tyck till om sidan