Vad är ett biosfärområde?

Det är FN-organet Unesco som utser biosfärområden världen över. Utmärkelsen går till områden som har höga natur- och kulturmiljövärden och som samtidigt uppvisar goda exempel på lokala insatser för en hållbar samhällsutveckling. Idag finns det 686 biosfärområden världen över fördelade på 122 länder. Tillsammans bildar de ett globalt nätverk med ett gemensamt mål - att bidra till en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Biosfärområden (BO) ingår i Unescos program Människan och Biosfären (MAB). Genom det internationella MAB-programmet vill Unesco belysa och sprida goda exempel på aktiviteter som förenar ett fortsatt brukande av naturens ekosystemtjänster utan att förstöra förutsättningarna för framtida generationer. Utöver att ett biosfärområde ska hålla höga natur- och kulturmiljövärden, ska det även finnas människor som lever och verkar i området.

Tre ledord definierar ett Unesco biosfärområde:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och lärande inom hållbar utveckling

Varje biosfärområde har i uppdrag utav Unesco att bidra med lokala lösningar på globala hållbarhetsutmaningar utifrån FNs Globala Målen/Agenda 2030 och MAB-programmets globala handlingsplan. I praktiken innebär detta att arbetet utgår från en tänk globalt, agera lokalt-anda, där biosfärområdet har en roll som neutral plattform för lokal samverkan och där olika intressenter kan förenas till nytta för områdets hållbara utveckling. Samtidigt ska de goda exemplen visas upp och spridas med hjälp av MAB-nätverket, både nationellt och internationellt.

Bildandet av ett nytt biosfärområde sker utifrån ett lokalt initiativ. Det är sedan varje lands regering som nominerar biosfärområden till Unescos globala styrelse för MAB-programmet. Unesco är FNs program för utbildning, vetenskap och kultur, dvs. samma organisation som utnämner världsarv (ex. Världsarvet Hälsingegårdar). Om Unesco anser att ett nominerat område uppfyller bestämda kvalitéer får området officiell status som biosfärområde. Vart tionde år ska ett biosfärområde sedan genomföra en större rapportering av verksamheten till Unesco. Om Unesco bedömmer att biosfärområdet fortsatt uppfyller kriterierna och kan visa på goda exempel och lärandeprocesser får området behålla sin officiella status.

Här kan du läsa mer om Unescos MAB-program och FNs Globala Målen/Agenda 2030:

Här kan du ladda ner vårt informationsblad om Unescos biosfärområden.PDF

Biosfärprogrammet Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNESCO Man and the Biosphere Programme (engelska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MAB-programmets globala handlingsplan, Lima Action Plan 2015-2015 (engelska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Globala Målen och Agenda 2030 - för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Agenda 2030-delegationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2019-11-27 08.12

Tyck till om sidan