Organisation

FN har identifierat samverkan över olika sektorer som ett huvudverktyg för att nå De Globala Målen och Agenda 2030. Biosfärområde Voxnadalens organisation ska samordna själva förvaltningen av Unesco-uppdraget. Organisationen ska vara en neutral samverkansarena vars ändamål är att bedriva verksamhet som främjar en lokal och hållbar utveckling. Organisationsstrukturen ska möjliggöra ett brett och lokalt engagemang för biosfärområdets utveckling.

Under perioden 2020 - 2021 ingår följande organisationer i Biosfärområde Voxnadalens styrelse. Styrelsen är ytterst beslutande om biosfärområdets utvecklingsplan.

 • Ovanåkers kommun, Mikael Jonsson, politisk representant, styrelsens ordförande
 • Ljusdals kommun, Jonny Mill, politisk representant
 • Bollnäs kommun, Fredrik Skoglund, politisk representant
 • Region Gävleborg, Elin Skogens
 • Lantbrukarnas Riksförbund Gävleborg, Erik Ohlsson
 • Mellanskog, Björn Schools
 • Naturskyddsföreningen Gävleborg, Inga-Lill Carlsson
 • Svenska Jägareförbundet Dalarna Gävleborg, Erik Matsson
 • Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Stefan Olander
 • Sportfiskarna, Bengt Olsson
 • Los Bygderåd, Ellinor Karlsson

Ovanåkers kommun är juridisk huvudman för organisationen och bidrar med personal och stödfunktioner till ett samordnande biosfärkontor. Biosfärkontoret är bemannat av en koordinator och en projektledare. Grunddriften av ett samordnande biosfärkontor finansieras av Ovanåkers, Ljusdals och Bollnäs kommuner tillsammans med Naturvårdsverket.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2020-03-03 14.44

Tyck till om sidan