Organisation

FN har identifierat samverkan över olika sektorer som ett huvudverktyg för att nå de Globala Målen/Agenda 2030. Biosfärområde Voxnadalens organisation ska vara en neutral arena för lokal och regional samverkan och säkerställa lokalbefolkningens möjligheter till delaktighet i områdets utveckling.

Organisationen har i uppgift att förvalta och samordna det Unesco-uppdrag som en utnämning till biosfärområde innebär. En styrelse är ytterst ansvarig för biosfärområdets utvecklingsplan och tilldelade medel. Nedan organisationer ingår i styrelsen för perioden 2018-2019:

 • Ovanåkers kommun, Mikael Jonsson, politiker, styrelsens ordförande
 • Ljusdals kommun, Jonny Mill, politiker
 • Bollnäs kommun, Fredrik Skoglund, politiker
 • Region Gävleborg, Mikael Lif
 • Högskolan i Gävle, Nils Ryrholm
 • Högskolan Dalarna, Susanna Heldt Cassel
 • Lantbrukarnas Riksförbund Gävleborg, Anders Forsbäck
 • Mellanskog, Björn Schools
 • Naturskyddsföreningen Gävleborg, Inga-Lill Carlsson
 • Svenska Jägareförbundet Dalarna Gävleborg, Erik Matsson
 • Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Stefan Olander

Ett öppet möte en gång per år ger allmänheten möjlighet att bidra med förslag till biosfärområdets verksamhet och organisation. På så vis ges allmänheten en rådgivande roll till styrelsen.

Ovanåkers kommun är juridisk huvudman för organisationen och bidrar med personal och stödfunktioner till ett samordnande biosfärkontor. Biosfärkontoret är bemannat av en koordinator och en projektledare. Ovanåkers, Ljusdals och Bollnäs kommuner, tillsammans med Naturvårdsverket och Region Gävleborg, finansierar grunddriften av biosfärkontoret. Ljusdals och Bollnäs kommuner bidrar också med personal till arbetsgruppen, vilken bl.a. är ett stöd till koordinatorn.

Kopplat till de tre fokusområdena Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap är fokusgrupper som är dynamiska i sin utformning, dvs. beroende till de specifika projekt och idéer som för tillfället drivs av biosfärorganisationen i samverkan med olika partners.

Att vara biosfärambassadör är ett ideellt engagemang. Biosfärambassadörerna ska sprida kunskap och engagemang om Biosfärområde Voxnadalen. Det är biosfärkontoret som ansvarar för utbildningen av biosfärambassadörer.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad 2018-11-12 10.50

Tyck till om sidan