Kontakt

Är du intresserad av ett uppdrag som kommunjägare?

Ovanåkers kommun letar just nu ett jaktlag som kan tänka sig utföra uppdrag som skyddsjägare
åt kommunen, så kallade kommunjägare. Ett uppdrag som kommunjägare innebär skyddsjakt
enligt bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905).

Skyddsjakten bedrivs på detaljplanelagd mark eller kommunal mark om det finns misstanke om miljö- eller hälsorisker. 

Till grund för uppdraget finns en politiskt antagen riktlinje som reglerar uppdraget. Ett krav i urvalsprocessen är att jaktlaget redan finns och har sedan tidigare bedrivit organiserad jakt i kommunen.

Jaktlaget som tilldelas uppdraget som kommunjägare kommer att kompenseras med en fast årsvis ersättning från kommunen. Ersättningen fördelas inom jaktlaget av jaktledaren och ska täcka kostnader för resor och ammunition med mera. Ersättningen betalas ut i förskott.


Ansökan ska vara inskickad senast 15 december 2019

För att ansöka om att bli kommunjägare ska följande blankett fyllas i:


Ovanåkers kommun har full frihet att välja ett jaktlag utifrån inkomna ansökningar.

Ansökan skickas in via e-post till mattias.bergstrom@ovanaker.se eller via post till
Ovanåkers kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 828 80 Edsbyn. Blanketten och bilagan finns även att hämta i kommunhusets reception.

Kontakt

Miljö- och byggchef

Mattias Bergström
0271 - 570 37
mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-11-19 09.13

Tyck till om sidan