Kontakt

Kommunjägare

Ett uppdrag som kommunjägare innebär skyddsjakt enligt bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905). I Ovanåkers kommun utförs uppdraget som kommunjägare av ett jaktlag. I dagsläget finns det ingen kommunjägare men en rekryteringsprocess är igång.

Skyddsjakten bedrivs på detaljplanelagd mark eller kommunal mark om det finns misstanke om miljö- eller hälsorisker. 

Till grund för uppdraget finns en politiskt antagen riktlinje som reglerar uppdraget.

Tidsplan för anlitande av kommunjägare

Just nu pågår en process för att anlita ett jaktlag som kan utföra uppdrag som kommunjägare åt Ovanåkers kommun.

November - December

Ansökningsperiod

December 2019 - Februari 2020

Urvalsprocess och avtalsskrivning med jaktlag

Vanliga frågor och svar

När bedriver kommunjägaren skyddsjakt?

+

Skyddsjakt på skadedjur bedrivs endast på detaljplanelagd mark eller kommunal mark av kommunens jägare, om det finns misstanke om miljö- eller hälsorisker. Skyddsjakten sker på avrop av kommunen.

Vem är ansvarig att ta hand om skadedjur?

+

Fastighetsägaren är ansvarig för att bedöma vad som ska göras och att saneringen blir gjord. Utanför tätorter kan jakträttsinnehavaren med stöd av 26 § Jaktförordningen få bedriva skyddsjakt.

Kan kommunjägaren avliva djur efter viltolyckor?

+

Nej, om du råkat ut för en viltolycka ska du göra en polisanmälan och märka ut platsen där olyckan skett. Du måste göra en anmälan till polisen även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadat.

Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår.

Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart och kan ge böter. Du behöver även anmäla ifall du har kört på en ren, även om dessa djur inte räknas som vilt, annars klassas det som en smitningsolycka.

Skjuter kommunjägaren vildkatter?

+

Kommunens jägare avlivar aldrig vildkatter på uppdrag av kommunen. I lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) § 21 står följande:

  • En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Kan vem som helst anlita kommunjägaren?

+

Skyddsjakt utanför detaljplanelagd- eller kommunal mark kan ske på enskild fastighetsinnehavares initiativ, enligt reglerna i bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905).

Vid sådant fall ska en överenskommelse mellan kommunens jägare och fastighetsägaren göras.

Kommunen ansvarar inte för sådan skyddsjakt. Kommunen bekostar inte denna typ av skyddsjakt utan parterna får själv göra upp om eventuell ersättning.

Fastighetsägaren ansvarar för att bedöma och genomföra åtgärder mot djur som kan orsaka skada på egendom eller sprida smitta. Det kan exempelvis gälla grävlingar eller skabbrävar.

Jag har problem med råttor i mitt hus, kan kommunjägaren ta bort dom?

+

Sanering av skadedjur exempelvis möss, råttor, sorkar med mera betraktas inte som skyddsjakt. Fastighetsägaren ansvarar själva för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar.

Kontakt

Miljö- och byggchef

Mattias Bergström
0271 - 570 37
mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-12-18 14.24