Kontakt

Anmäl matförgiftning

Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt eller blivit serverad i Ovanåkers kommun? Skicka en anmälan om matförgiftning via vårt webformulär nedan.

Vanliga symptom på en matförgiftning är diarréer, ont i magen och kräkningar. Den vanligaste orsaken till matförgiftning är bakterier och andra mikroorganismer.

Anmälan

Fyll i nedanstående uppgifter så noga du kan så underlättar du vår utredning. För att kunna skicka in anmälan via detta formulär måste du ange namn och telefonnummer. Det beror på att vi vill kunna kontakta dig med eventuella följdfrågor som vi behöver svar på för att utreda anmälan. Tänkt på att de uppgifter du lämnar i formuläret är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem.

Om du vill vara anonym är du välkommen att göra din anmälan via telefon 0271-570 00 (vx). Då kan vi ställa eventuella följdfrågor direkt under telefonsamtalet.

Tack för att du tar dig tid att anmäla. Det kan förhindra att fler blir sjuka.

Vad händer sen

Livsmedelsinspektörerna gör en bedömning av fallet. Om vi bedömer att det är sannolikt att maten har orsakat sjukdomen gör vi en utredning. Som en del av utredningen gör vi oftast en inspektion då vi kontrollerar livsmedelshanteringen och hygienen.Beskriv alla maträtter och tillbehör, exempel: Köttgryta, pasta, isbergsallad, tomat, gurka, vitlöksdressing, äppelkaka, gräddglass.

Ange om drycken serverades i burk/flaska eller tillbringare/automat
Ingick is i drycken? * (obligatorisk)
Ingick is i drycken?


Finns matrester kvar för eventuell provtagning? * (obligatorisk)
Finns matrester kvar för eventuell provtagning?Datum och klockslag

Datum och klockslag
Symptom * (obligatorisk)
Symptom
Har du/ni kontaktat sjukvården?
Har du/ni kontaktat sjukvården?Har du/ni druckit vatten från enskild brunn?
Har du/ni druckit vatten från enskild brunn?

Ange maträtt, matställe, datum och tidpunkt för måltiden
Vill du få uppföljande samtal från en av våra inspektörer?
Vill du få uppföljande samtal från en av våra inspektörer?
Dagtid

Information till den registrerade

Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga ärendet, bedriva tillsyn och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende.

De personuppgifter om dig som vi behandlar är ditt namn och telefonnummer.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-05-29 10.23