Kontakt

Ändring av detaljplan för bostäder, Gamla slakteriet, Alfta Kyrkby 25:6

På uppdrag av fastighetsägare har ett förslag till ändring av del av detaljplan för Alfta samhälle, Alfta Kyrkby 25:6 upprättats.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2024-06-19 - 2024-07-03

Nuvarande skede: Bearbetning inför antagande

Situationsplan med planområdet markerat med rött

Situationsplan med planområdet markerat med rött

Planförslaget

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra för tillskapandet av fler lägenheter inom fastigheten Alfta Kyrkby 25:6. Genom ändringen tillkommer även skydd av byggnadernas kulturhistoriska värde.

Planförslaget handläggs med förenklat förfarande och skickas ut på samråd innan det antas av kommunstyrelsen.

Här kan du läsa handlingarna

Aktuella handlingar

Planhandlingar samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Ändring av detaljplan Alfta Kyrby 25_6 Samråd.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2024-06-18 16.53
Planbeskrivning Ändring av detaljplan Alfta Kyrkby 25_6 Samråd.pdf Pdf, 980.7 kB. 980.7 kB 2024-06-18 16.54

Kontakt

Fysisk planerare

Kerstin Johansson
Tfn 0271-570 40
E-post kerstin.johansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad