Kontakt
Planbeskrivning av ändring av detaljplan för Celsiusområdet

Ändring av detaljplan för del av centrala Edsbyn, Celsiusområdet

Ovanåkers kommun har upprättat en ändring av detaljplan för del av centrala Edsbyn, Celsiusområdet i Edsbyn. Här kan du läsa detaljplanen med bakgrund, syfte och tidsplan.

Ovanåkers kommun har låtit utarbeta en ändring till gällande detaljplan ” I enlighet med Plan- och bygglagen kap 5 § 20 sker nu samråd om förslaget.

Ändringen av detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att placera vändplatsen på marken öster om befintlig skolbyggnad och att användningen för skola omfattar byggnaden som nu behålls.
Syftet är också att möjliggöra hela den separata gång- och cykelvägen inom gångfartsområdet och att minimera markanspråket på bostadsfastigheten.

Detaljplanen tas fram enligt reglerna för begränsat standardförfarande (Plan- och Bygglagen kap 5 § 18). Ett godkännande från samrådskretsen i detta skede innebär att planen går direkt till beslut om antagande, därmed återstår det inte fler tillfällen att lämna synpunkter på förslaget till detaljplanen. I det fall planförslaget inte godkänns av samrådskretsen under samrådet övergår planförfarandet till ett standardförfarande, som utöver samrådet innebär att planförslaget även går igenom ett granskningsskede före beslut om antagande.

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-03-05 11.03

Tyck till om sidan