Kontakt
Översiktsbild över Edsbyn sydöstra område 2

Granskning angående Ändring av detaljplan för Edsbyn Sydöstra område 2 (Brånavägen)

Granskning angående ändring av detaljplan för Edsbyn sydöstra område 2 (Brånavägen), Ovanåkers kommun, Gävleborgs län.

Ändring av detaljplan för Edsbyn sydöstra område 2 (Brånavägen) har varit ute på samråd och kommer efter synpunkter och interna diskussioner att undergå en mindre redaktionell ändring. Detaljplanen behöver därav skickas ut för granskning innan antagande.

På denna sida finner ni följebrev/infoblad, granskningsunderlag och samrådsredogörelse.

Sista dag för yttrande är 6 februari 2019.

Mer information om hur ni kan lämna ett yttrande eller ställa frågor finner ni i bifogande handlingar.

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-01-24 08.45

Tyck till om sidan