Kontakt
Översiktsbild över Edsbyn sydöstra område 2

Ändring av detaljplan för Edsbyn sydöstra område 2, Brånavägen

Ovanåkers kommun har upprättat en ändring av detaljplan för Edsbyn sydöstra område 2 även kallat Bråna, i Edsbyn. Här kan du läsa detaljplanen med bakgrund, syfte och tidsplan.

Ändringen av detaljplanen syftar till att plocka bort bestämmelser om lokalgata och gång- och cykelväg inom detaljplanen ”Detaljplan för Edsbyn sydöstra område 2 (Brånavägen)”. Lokaliseringen av dessa vägar försvårar för ett flexibelt användande av planområdet och hindrar en effektiv, uppdelning av fastigheterna inom området. Utbyggnad av dessa vägar är därför inte länge aktuellt och kommunen önskar ta bort dessa ur detaljplanen.

I planändringen tas också det markreservat för underjordisk ledning som finns i en del av området bort. En ledning har redan anlagts inom planområdet, men på annan plats och området behövs inte längre säkerställas i detaljplan. Detaljplaneändringen påverkar även placering på utfartsförbud. Planändringen bedöms rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och kan därför hanteras som en ändring av detaljplan.

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-11-26 15.31

Tyck till om sidan