Kontakt

Antagande - detaljplan för Erk-Pers industriområde

Beslut om antagande gällande detaljplan för Erk-Pers industriområde, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län.

Översiktsbild över Edsbyn, planområdets placering markerat i rött.

Översiktsbild över Edsbyn, planområdets placering markerat i rött. Källa: Lantmäteriet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Erk-Pers industriområde i Edsbyn, Ovanåkers kommun. Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 att anta detaljplan för Erk-Pers industriområde i Edsbyn, Ovanåkers kommun.

Beslut och antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut-202000853-KS-§ 202.pdf 160.1 kB 2021-10-06 11.38
210825_DP Erk-Pers Ovanåker-ANTAG-A3-L-PK.pdf 317.5 kB 2021-10-04 08.46
Planbeskrivning DP Erk-Pers.pdf 2.1 MB 2021-10-04 08.46
Granskningsutlåtande DP Erk-Pers.pdf 595.5 kB 2021-10-04 08.47
Samrådsredogörelse DP Erk-Pers.pdf 913.3 kB 2021-10-04 08.47
Miljökonsekvensbeskrivning DP Erk-Pers.pdf 2 MB 2021-10-06 10.20

Har du några frågor?

Har du frågor eller önskar få antagandehandlingar i pappersform kontakta Patrik Svärd via e-post patrik.svard@ovanaker.se eller telefon 0271-570 39, alternativt planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se eller telefon 0271-570 97

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad