Kontakt

Antagade - detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun

Karta som visar planområdet

Karta över planområdet

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun. Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-22 att anta detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun.

Kommunstyrelsens beslut om att anta detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun har överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Antagandehandlingar

Antagandehandlingarna finns att läsa eller ladda ner längst ner på sidan.

Har du några frågor?

Har du frågor kontakta planarkitekt Hanna Gäfvert via e-post hanna.gafvert@ovanaker.se eller telefon 0271-570 49, alternativt planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se eller telefon 0271-570 97.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_antagandehandling.pdf 3.2 MB 2021-07-01 15.47
Plankarta_antagandehandling.pdf 810.1 kB 2021-07-01 15.47
Granskningsutlåtande_antagandehandling.pdf 744.1 kB 2021-07-01 15.47

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad