Kontakt
Vy över Näskullen i Edsbyn med linjer som visar vilket område som berörs av detaljplan E116

Detaljplan för Näskullen

Ovanåkers kommun har upprättat en detaljplan för en del av området Barnängen, kallat Näskullen, i Edsbyn. Här kan du läsa detaljplanen med bakgrund, syfte och tidplan.

Planens huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt särskilt boende för dementa med 48 platser i Edsbyn. Behovet av denna typ av boende är stort och förväntas öka i kommunen. Byggnaden är en ganska stor enplansbyggnad, som föreslås lokaliserad på ett öppet grönområde som ligger i tätortsranden. Grönområdet utgörs till stor del av gräsytor och är i huvudsak anlagt på överskottsmassor. Samtidigt förbättras också gång- och cykelförbindelserna söderut för det intilliggande bostadsområdet.

Kartbild över Nästkullen i Edsbyn med linjer som visar vilket område som berörs av detaljplan E116

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-11-21 11.29

Tyck till om sidan