Kontakt

Granskningsutlåtande

Gällande detaljplan för förskola i Ungmansområdet Alfta, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län.

Rörande fastigheterna Alfta kyrkby 5:20, 17:41 och Alfta Prästbord 1:1, 1:16, 1:17, 1:1

Karta som visar planområdet

Karta över planområdet

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun. Planförslaget har varit ute på samråd och granskning.

Nu när granskningen är klar har kommunen sammanställt de skriftliga synpunkter som har inkommit under samråds- och granskningsskedet i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte tillgodosett inkomna synpunkter ges en motivering till detta.

Granskningsutlåtandet går att läsa på

Granskningsutlåtandet finns att läsa eller ladda ner längst ner på sidan.

Har du några frågor?

Har du frågor eller önskar få granskningsutlåtandet i pappersform kontakta planarkitekt Hanna Gäfvert via e-post hanna.gafvert@ovanaker.se eller telefon 0271-570 49, alternativt planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se eller telefon 0271-570 97.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande_antagandehandling.pdf 744.1 kB 2021-06-17 08.30

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad