Kontakt

Detaljplan för camping vid Voxnabruk

Detaljplanen för camping vid Voxnabruk är nu utställd för samråd där sakägare eller andra berörda intressenter har möjligheter att lämna synpunkter.

Planområde norr och söder


Planens syfte och innehåll

Detaljplanen tas fram för att pröva möjligheten till en ny mindre naturcamping inom ett riksintresseområde för friluftsliv i närheten av Voxnabruk. Detaljplanen ska utformas så att campingen inte påverkar naturvärden och friluftslivet kring Voxnan negativt. Inom planområdet ska det vara möjligt att utveckla de anläggningar som behövs för att bedriva campingverksamhet och t.ex. reception, kanotuthyrning, servicehus, plats för husvagn, husbil och tält. Del av området prövas även för utbyggnad av campingstugor.

Planskede

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det innebär samråd, granskning och antagande före laga kraft.

Detaljplanen är just nu utställd för samråd från 11 juni till 9 juli 2020. Vi vill samråda med sakägare och andra som berörs, eller som har väsentligt intresse av förslaget.

Planhandlingarna finns utställda dels här på hemsidan, i receptionen hos kommunkontoret och på Edsbyns bibliotek.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Ovanåkers kommun under samrådstiden. Dessa ska ha inkommit till Ovanåkers kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 828 80 Edsbyn eller plan@ovanaker.se senast den 9 juli 2020.

För övriga frågor kontakta planeringsavdelningen på e-post plan@ovanaker.se eller fysisk planerare Patrik Svärd på telefon 0271-570 39.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MKB_Camping.pdf 3.3 MB 2020-06-11 07.40
Planbeskrivning_Camping.pdf 2.1 MB 2020-06-11 07.17
Plankarta_Camping_A2.pdf 305.7 kB 2020-06-11 07.17

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-03 15.52