Kontakt

Upphävande av detaljplan för Norra Blommaberg 9:1 m.fl.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag om att upphäva gällande detaljplan för Norra Blommaberg 9:1 m.fl.

Upphävandet av detaljplanen antogs den 2023-09-05. Beslutet vinner laga kraft som tidigast 2023-10-04 förutsatt att beslutet inte överklagas eller överprövas under tiden.

Bilden visar aktuellt planområdeFörstora bilden

Bilden ovan visar aktuellt planområde


Förslagets huvudsakliga syfte är att upphäva en detaljplan som är föråldrad och inaktuell.

Upphävandet handläggs med förenklat förfarande och skickas ut på samråd innan förslaget antas av kommunstyrelsen.

Detaljplanens upphävande bedöms inte medföra sådan betydande
miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Här befinner vi oss i processen

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingar antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_antagandehandling.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-09-13 15.09
Samrådsredogörelse_antagandehandling.pdf Pdf, 500.6 kB. 500.6 kB 2023-09-13 15.09


Planhandling samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_samrådshandling.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-05-23 15.30


Gällande detaljplan

Nu gällande detaljplan med tillhörande handlingar hittar du under U14 på sidan Detaljplaner ytterområden

Kontakt

Fysisk planerare
Lovisa Wäng
Tfn 0271-570 40
E-post lovisa.wang@ovanaker.se

Senast uppdaterad