Kontakt

Detaljplaner Edsbyn

Detaljplanerna reglerar vad och var du får bygga inom din fastighet. Detaljplanerna finns tillgängliga för att du som vill bygga själv ska kunna ta reda på vilka regler som gäller där du bor.

Kravet på bygglov varierar i plan- och bygglagen med hänsyn till byggnaders och andra anläggningars påverkan på omgivningen. Vad och hur du får bygga i området bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser för vissa områden samt vad som anges i plan- och bygglagen. Detaljplaner består av flera delar, en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och andra eventuella utredningar. För vissa av planerna debiteras en planavgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken här under för att se en översikt av detaljplanerna i Edsbyn.
Översiktskarta EdsbynPDF

Detaljplaner för Edsbyn

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
E88-beskbest2.pdföppnas i nytt fönster 124 kB 2017-01-27 08.46
E88-beskbest.pdföppnas i nytt fönster 131.7 kB 2017-01-27 08.46
E88-Detaljplan.pdföppnas i nytt fönster 331.2 kB 2017-01-27 08.46
E88-Genomförandebeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 68.6 kB 2017-01-27 08.46
E88-karta.pdföppnas i nytt fönster 345.6 kB 2017-01-27 08.46
E88-karta2.pdföppnas i nytt fönster 347.5 kB 2017-01-27 08.46
E88-Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 209.3 kB 2017-01-27 08.46

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-10-13 13.54