Kontakt

Alfta och Edsbyns tätortsplaner

Här kan du läsa de fördjupade översiktsplanerna för Alfta och Edsbyn.

Tätorsplan Alfta, antagen 1995

Tätortsplan Edsbyn, anftagen 1992

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad